Om mig

Det är jag som är Uggleskytten

Annika Gustavsson

Jag är kemist, arkeolog och museipedagog, men framför allt berättare. Det jag brinner för är att gestalta kunskap på olika sätt. Oavsett om det gäller en historisk person eller tidsepok, eller att göra kemin rolig och begriplig så bygger framställningen på samma genuia berättarglädje!

Utbildning

• civiligenjör kemiteknik, KTH
• Fil.kand arkeologi och nordiska språk
• Kurser i drama, sång, röst- och talteknik, scenisk gestaltning
• Workshops och kurser i Storytelling
• Författarskolan, Folkuniversitetet
Kreativt skrivande 90 hp Luleå Universitet

Erfarenhet

Jag har i många år arbetat med forskning och utveckling inom miljökemi och läkemedelsutveckling, både på Stockholms universitet och i privata näringslivet.

Jag har också erfarenhet av att arbeta med teater både på scenen och bakom, guidade visningar, rollspel, och föreläsningar med inslag av experiment som riktat sig till barn, ungdomar och vuxna.

Har haft uppdrag bland annat på Jamtli historieland i Östersund och Skansen i Stockholm.